28 d’abril, 2011


Publicitat. Fins i tot, recolzant a la capçalera del llit.