18 de març, 2011

QUOTES!
QUOTES!
QUOTES!

Més fotos fruit de la Canon 550 i la lent de 50mm f/1.8. Aquesta vegada, hi he afegit una mica de text...