06 de desembre, 2010


Brillant campanya, espectacular idea. Celebritats que se sacrifiquen "digitalment" amb la finalitat de salvar vides. Això vol dir una parada general a les comptes de facebook, twitter, canals youtube... Una metafòrica proposta que sembla que estigui tenint els seus primers fruits...