08 de gener, 2008

La música infueix en el desenvolupament intel·lectual

Des de fa un parell d’anys s’està investigant molt sobre els efectes d’alguns tipus de música en la intel·ligència i la capacitat intel·lectual. Ja en el classicisme (s. XVII - XVIII) es parlava de la música amb funcions pedagògiques. En aquella època, es creia que la música tenia poders màgics. Actualment està demostrat que alguns tipus de música barroca ajuden a crear un estat de relaxació amb el qual es pot aprendre més eficaçment.

Peter Perret, director de l’orquestra simfònica de Winston-Salem a Carolina del Nord va organitzar un programa en el qual un grup de cinc músics interpretaven música i interactuaven amb estudiants de primer grau. Al cap de més de dos anys aquest mateix grup d’estudiants, ara a tercer grau, van obtindre puntuacions superiors.

Però quan parlem no d’escoltar música, sinó d’estudiar-la, l’evidència és més clara, i s’ha demostrat que estudiar música té uns efectes benèfics sobre les capacitats intel·lectuals dels nens (més encara si l’estudi es realitza en període de desenvolupament a la infància).

Segons Peter Perret, la manera com els músics aprenen és de tal naturalesa que combina diversos factors que condueixen a un aprenentatge eficient. Un músic, en aprendre, segueix una seqüència ordenada. El coneixement o els aprenentatges són acumulatives, és a dir, es van construint sobre els fonaments establerts amb els passos anteriors. A més es combinen diversos aspectes i components d’un tema a cada lliçó. Finalment es sap que aprenem millor quan el procés d’aprenentatge ens resulta agradable i per a un músic, l’activitat d’interpretar la música realment ho és.